Publikacje

Ks. dr. Roman Kneblewski - wywiad dla KSD

Z księdzem dr. Romanem Kneblewskim, niestrudzonym głosicielem Bożego Słowa, patriotą -

o zostawionych nam przez sługę Bożego Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego wskazówkach dla Polski i Polaków

rozmawia Anna Dąbrowska

 

- Prymas Kardynał Wyszyński, który deklarował i świadczył całym swym życiem: „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce” dał nam wiele wskazówek na temat powinności człowieka wierzącego wobec Ojczyzny. W przeddzień kolejnych wyborów, proszę Księdza o kilka słów komentarza do Jego słów, byśmy mogli rozeznać nasz obywatelski obowiązek w zgodzie z sumieniem.

-To balsam w moje polskie i kapłańskie serce, Pani Redaktor! Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński – Prymas Tysiąclecia – stanowi dla mnie od maleńkości wybitny wzór osobowy. Na ukształtowanie się mojej patriotyczno-nacjonalistycznej postawy, czyli rozwinięcie w sobie dwóch pokrewnych cnót, tj. umiłowania ojczyzny danej nam od Boga i tego, co ojczyste oraz umiłowania własnego narodu i tego co nasze, narodowe – prócz domu rodzinnego, który miał niewątpliwe pierwszorzędne znaczenie – największy wpływ wywarło dwóch wielkich rodaków: Henryk Sienkiewicz i Stefan kard. Wyszyński. Sienkiewiczowską trylogię po raz pierwszy czytałem, będąc uczniem trzeciej klasy szkoły podstawowej. Oczywiście w tak młodym wieku wielu rzeczy jeszcze nie rozumiałem. Niemniej już wówczas bezbłędnie wyczuwałem swoiście sienkiewiczowskie smaczki tudzież sarmackie klimaty. Przede wszystkim moją dziecięcą wyobraźnię przepełniał i na wskroś przenikał ów niewysłowiony blask majestatu naszej potężnej Rzeczypospolitej, pozostającej we władaniu wielkiego i dumnego Narodu. Tenże majestat osobliwie i jakże prawdziwie uosabiał Prymas Tysiąclecia. Gdy wchodził do kościoła, to aż ciarki przechodziły po plecach. Tyle w nim było iście królewskiej godności, niebywałego, ale i niewymuszonego dostojeństwa. To był prawdziwy interrex i – jako taki – ostatni z wielkich królów polskich.

 

- Mówi się nam o ryzyku państwa wyznaniowego, o konieczności rozdziału kościoła od państwa. Sugeruje, że nasza wolność jest zagrożona? Czy wobec tego słowa Wielkiego Prymasa o tym, co stanowi wielkość państwa: „Wielkość państwa nie spoczywa na jego rozległości, bogactwie, sile zbrojnej, ilości mieszkańców ani też na rozwoju handlu i przemysłu, ani nawet na postępach naukowych i technicznych, lecz raczej na sile moralnej i religijnej obywateli, na ich wierności prawom sumienia i, koniec końców, na religijności...”  - w świecie AD 2015 są już nieaktualne?

- Słowa Prymasa Tysiąclecia są mądre i zawsze aktualne. To świat zgłupiał. Nie ma i nie może być czegoś takiego jak państwo neutralne światopoglądowo. To jest kompletna bzdura! Jeżeli w jakimś państwie władza ustanawia publiczne prawa, nauczanie czy obyczaje w oderwaniu od Pana Boga, to znaczy, że to państwo narzuca swoim obywatelom światopogląd ateistyczny. Bluźnierczy charakter mają wszelkie próby wytyczania Panu Bogu jakichś granic, w których „mógłby sobie być bogiem”, ale już nie w alkowie, nie w urzędzie, nie w szkole, ani nie w politycznych salonach. Pan Bóg jest Bogiem zawsze i wszędzie! On jest Panem każdego miejsca, każdej chwili i każdej sfery naszego życia. Toteż świętym obowiązkiem nas, katolików jest domagać się na wszelkie godziwe sposoby uznania społecznego panowania naszego Pana Jezusa Chrystusa w Polsce i w świecie, a także dokonywać wszystkich życiowych wyborów tak, aby jak najlepiej służyły osiągnięciu tego celu.

 

- W ostatnich dniach wiele mówiliśmy o prawdzie. Jej potrzebie i znaczeniu. Pretekstem była kolejna rocznica mordu na bł. ks. Jerzym Popiełuszce. O prawdzie mówił również Prymas Wyszyński. Pozwolę sobie przytoczyć fragment jednej z takich wypowiedzi: „ Gdy z kolei państwo oprze swój stosunek do obywateli na prawdzie, gdy nie będzie przez zgubną propagandę, maskującą kłamstwo i przez nieufność, zrażać ich do siebie, wówczas dopiero zrodzi się rzetelna praca, bez której nie ma silnego państwa”. Czy dziś jesteśmy w stanie pozbyć się kłamstwa z życia publicznego? Przecież konieczne są kompromisy, układy, nie ma nic za nic. Czy nie jest naiwnością wiara, że to się zmieni? Wszak – wracając do wątku mordu na Błogosławionym Kapłanie – nawet ta ohydna zbrodnia wciąż dopomina się o prawdę.


- Wierzę, że już wkrótce, no, może nie tak zaraz, lecz wkrótce pozbędziemy się owego aktualnie dominującego w naszym życiu publicznym, wręcz wszechogarniającego kłamstwa. W tym celu należy skutecznie odsunąć od wszelkiej władzy politycznej, ekonomicznej i medialnej tzw. dzieci resortowe. Nauka, oświata, kultura oraz media głównego nurtu muszą się znaleźć w rękach uczciwych Polaków, którzy Polskę kochają, a nie Jej nienawidzą, którzy będą się szczerze starali promować to co nasze, i z czego powinniśmy być dumni, a nie zatruwać polskie serca antykatolickim i antypolskim jadem.

 

- Prymas Wyszyński mówił o grzechu, jako największym wrogu nie tylko pojedynczego człowieka, ale również państwa: „Grzech jest największym wrogiem państwa, bo rozkłada je od wewnątrz w sposób skryty i podstępny, w sposób niedostrzegalny. Grzech niczego nie oszczędza; podkopuje autorytety władzy państwowej, porażając jej piastunów trądem złego przykładu wiodącego do rozkładu, tak iż nie są już światłością swej ziemi, ale jej zgorszeniem; rodzi bunt poddanych, bojkot najzbawienniejszych praw, opór, sabotaż godzący niekiedy w byt państwa, niszczący bez skrupułów osobiste wartości. Grzech pychy, nieuctwa, nieobowiązkowości sprawia, że na nikogo państwo liczyć już nie może. Bo czyż może państwo liczyć w życiu publicznym, w spełnianiu obowiązków społecznych na ludzi, którzy nie nauczyli się bohaterskiej walki z grzechem w duszy własnej? ” – jak przekonać Polaków, że wymienione przez Prymasa przywary są grzechem, skoro współcześnie liczy się tylko przebojowość, kreatywność, wysokość słupków sondażowych, czyli osiągnięcie celu? Nikt nie pyta o metody, liczy się skuteczność a ludzi uczciwych często traktuje się, jak naiwniaków, nieudaczników?

- Bezwzględnie muszą się dokonać dwie zmiany. Po pierwsze jak najszybciej zadbać należy o to, żeby się odnalazły lub też na nowo wykształciły i ukształtowały prawdziwie polskie elity i zajęły miejsce dotychczasowych postpeerelowskich „elyt”. Osobiście owego tworu społeczno-politycznego, w którego marnej egzystencji wbrew własnej woli uczestniczę nie ośmieliłbym się nazwać III Rzecząpospolitą. Owej trzeciej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej z utęsknieniem oczekuję. Na razie jest to, co jest, a koń jaki jest każdy widzi. A wracając do rzeczy, po wtóre – koniecznie musimy odzyskać naszą prawdziwą tożsamość narodową. Zarówno I Rzeczpospolita, ta sarmacka, jak i ta międzywojenna i podziemna pozostawiły nam wspaniałe dziedzictwo. Dziedziczymy, podobnie jak nasi Bracia-Węgrzy, a żaden inny naród w równej mierze - przebogatą szlachecką kulturę wraz ze sprawiedliwą dumą i umiłowaniem wolności, ducha rycerstwa Przedmurza oraz jego wielkich bohaterów. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić, a przeciwnie – mamy się do czego odwoływać i mamy z czego być dumni. Toteż bogactwo naszej narodowej kultury oraz nasze dzieje, nie mające sobie równych powinniśmy pilnie poznawać i innych zachęcać do tego, a także ten skarb naszego narodowego dziedzictwa jak najszerzej propagować. To powinno nam pomóc przywrócić zagubiony etos: etos rycerski, rodzinny, etos pracy, a także przywrócić Boży ład, rodzinne więzi (w tym jakże ważne więzi międzypokoleniowe), poszanowanie pracy, własności, hierarchię, autorytety – słowem stary, dobry świat. A nade wszystko sięgnijmy wszyscy po cudowną broń, jaką jest różaniec i przyzywajmy opieki naszej najlepszej Orędowniczki, Hetmanki i Królowej!

 

To może zakończmy jeszcze jednym cytatem, bo on taki wprost i do tego co mamy do zrobienia w najbliższym czasie wyjątkowo pasuje: „Od nas też zależy, byśmy zapisali życiem swoim najpiękniejszą kartę w dziejach narodu. Stanie się to, gdy w życiu naszym pójdziemy za radą Apostoła narodów: „Bracia, wszystko co prawdziwe, co czyste, co sprawiedliwe, co święte, co miłe, co dobrej sławy, co do cnoty należy, co chwalebne, to miejcie na myśli” (Fil. 4,8).

- Wypada już tylko odpowiedzieć: Amen!ks. R.A.Kneblewski

 

 

22.10.2015., Częstochowa/Bydgoszcz

misyjne

facebook_page_plugin

Logowanie

Aktualności i publicystyka

18 maja 1920 ...urodził się w Wadowicach…

18 maja 1920 roku przyszedł na świat Jan Paweł II, przyszły papież, Święty.   Dziękujmy Panu za każde Jego słowo, jakie dał nam, abyśmy umieli dawać świadectwo Prawdzie. Wymaga to od nas...

05-05-2024 Aktualności

Czytaj więcej

sukces Kol. Bogusławy Cichoń, Przewodnic…

Z pewnym opóźnieniem zamieszczamy - ale gratulujemy serdecznie w imieniu  KSD! 13 marca w Katedrze Polowej Wojska Polskiego została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej. Ofiarami tej Zbrodni...

05-05-2024 Aktualności

Czytaj więcej

w związku z zapytaniami...

w ostatnim czasie otrzymujemy wiele zapytań nt losów KSD - zapewniamy, że są one we właściwych rękach prawniczki i KRS. Powtarzamy więc oba zamieszczone już teksty wyjaśniające sytuację, sprawa w...

02-05-2024 Aktualności

Czytaj więcej

NA LICZNE PYTANIA...odp

 w dn. 2 stycznia 2024 r. na liczne pytania o sytuację KSD odpowiadamy: od ok. 12 lat KSD nie miało szczęścia do skutecznego, silnego zarządzania, z rozmaitych przyczyn tzw. ludzkich, ale też...

02-01-2024 Publicystyka

Czytaj więcej

prawo to część kultury !

  PRAWO TO CZĘŚĆ KULTURY  Próba likwidacji polskich mediów publicznych wbrew ustawom...

02-01-2024 Aktualności

Czytaj więcej

OJCIEC MARIAN DO DZIENNIKARZY !

https://www.youtube.com/watch?v=9D573_e4yOk   Ojciec Marian do dziennikarzy.  Przypominamy na ten obecny czas, wielką próbę dla Polski. 

27-12-2023 Aktualności

Czytaj więcej

Boże Narodzenie 2023

Najserdeczniej życzymy wszystkim Czytelnikom jak i naszym Członkom KSD - wszelkich łask od Bożego Dzieciątka oraz mocy serc , pomyślności w Nowym Roku 2024! Szczęść Boże !   KSD wydawcy portalu

22-12-2023 Aktualności

Czytaj więcej

KSD - 2023

Informujemy Czytelników, że w dn. 5.XII. 2023 r. zarejestrowano w KRS wniosek o ustanowienie kuratora KRS-u do spraw formalno-prawnych KSD. Od zakonczenia kadencji ZG KSD w 2019 r. nie złozono...

22-12-2023 Aktualności

Czytaj więcej

foto relacja z Mszy św. pogrzebowej śp d…

31. X.2023 foto redl Bogusława Stanowska-Cichoń, Przew. Oddz. Kraków

31-10-2023 Aktualności

Czytaj więcej

Kondolencje z Watykanu,papież Franciszek…

„Ojciec Święty poleca śp. Wandę Półtawską miłosierdziu Bożemu”. Kondolencje z Watykanu za portalem TVP.Info -  31.X.2023 Bolesne doświadczenia II wojny światowej stały się dla prof. Wandy Półtawskiej inspiracją do aktywnej obrony godności ludzkiego...

31-10-2023 Aktualności

Czytaj więcej

Świadectwo o śp dr Wandzie Półtawskiej -…

świadectwo p. Bogusławy Stanowskiej-Cichoń, przewodniczącej Oddz. Kraków KSD ".... odeszła od nas Pani Dr Wanda Półtawska, więźniarka hitlerowskiego obozu Ravensbruck, lekarz psychiatra, niestrudzona obrończyni życia poczętego od narodzenia do naturalnej śmierci...

31-10-2023 Aktualności

Czytaj więcej

Film pt. DUŚKA - polecamy! Nieznane zdj…

DUŚKA     - Publikujemy nieznane dotąd zdjęcia z planu filmowego , 2008 r. Film dokumentalny Produkcja: Polska Rok produkcji: 2008 Barwny, 88 min Ekipa Reżyseria Wanda Różycka-Zborowska   Scenariusz Wanda Różycka-Zborowska   Zdjęcia Piotr Zarębski   Krystian Matysek   Współpraca operatorska Antoni Wojtkowiak   Aranżacja Zbigniew Zbrowski   Dźwięk Przemysław Kretkowski   Współpraca...

28-10-2023 Aktualności

Czytaj więcej

ŻYCIE DLA ŻYCIA - Wanda Półtawska

https://www.youtube.com/watch?v=aOU_eqm4i28

28-10-2023 Aktualności

Czytaj więcej

67 LAT PO ŚLUBIE - ROZMOWA Z WANDĄ I ADA…

https://youtu.be/_tY0v0hRz4E?si=qAuA3mE-opxQDTIo   ROZMOWA Z WANDĄ I ANDRZEJEM PÓŁTAWSKIM   WANDA I ANDRZEJ PÓŁTAWSCY 67 LAT PO ŚLUBIE - YOUTUBE.COM

28-10-2023 Aktualności

Czytaj więcej

Prezydent żegna dr Wandę Półtawską

Odeszła Dama Orderu Orła Białego prof. Wanda Półtawska     25 października 2023  Odeszła Dama Orderu Orła Białego Pani Profesor Wanda Półtawska. Lekarz, przyjaciółka Św. Jana Pawła II, więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück...

28-10-2023 Aktualności

Czytaj więcej