Aktualności

Przewodniczący Oddziału Śląskiego KSD o wyzwaniach i szansach dla Polski

Publikujemy wywiad portalu Prawy.pl z dr. Tomaszem Telukiem, przewodniczącym Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, prezesem Instytutu Globalizacji, publicystą, autorem wielu ksiażęk a wśród nich najnowszej "Dyneburg. Inflanty zmysłami reportera".

-----

altJan Bodakowski: Czy państwo powinno tak jak do tej pory ingerować we wszystkie dziedziny życia Polaków, czy może państwo powinno ograniczyć swoje kompetencje do kilku najważniejszych dziedzin? Jeżeli tak jakie to powinny być dziedziny?


Tomasz Teluk: Zgodnie z teorią państwa minimalnego rząd powinien ograniczyć swoją ingerencję do zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz zachować monopol stanowienia prawa. W obecnych czasach owo bezpieczeństwo powinno dotyczyć także strategicznej infrastruktury finansowej, komunikacyjnej oraz energetycznej. Regulacje prawne powinny służyć zaś obywatelom, a nie jak obecnie milionowej rzeszy urzędników, żyjących na nasz koszt.


Czy poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce i zapewnienie Polakom dobrobytu musi być procesem długim, czy może być rewolucyjną i szybką zmianą? Czy doświadczenie z ożywieniem gospodarczym Polski w na początku lat 90 nie pozwala oczekiwać, że reformy wolnorynkowe w ciągu miesięcy a nie lat poprawią byt Polaków?


Jest to raczej kwestia lat. Deregulacja wymaga czasu. Opowiadałbym się za procesem ewolucyjnym. Rewolucje to domena lewicy. Nie przynoszą nic dobrego, poza chaosem i przemocą.


Czy rolą parlamentu powinno być tworzenie nowych przepisów czy likwidowanie szkodliwych dotychczas istniejących? Jakie przepisy dziś krępujące życie gospodarcze i aktywność obywateli należy zlikwidować?


Gdy tworzyliśmy Instytut Globalizacji naszą misją była zawsze deregulacja gospodarki. To się nie zmieniło. Radykalna deregulacja, likwidacja wielu zbędnych przepisów, w miejsce tworzenia nowych, cały czas powinna być priorytetem. Tonny Abbott nowy premier Australii swoje rządy rozpoczął od zniesienia ponad 10 tys. absurdalnych przepisów - okazuje się, że można...


Czy wysokie podatki i liczne przepisy uniemożliwiają rozwój przedsiębiorczości a w konsekwencji odpowiadają za pauperyzacje Polaków i powszechne bezrobocie? Jeżeli tak to jak powinien się zmienić system podatkowy, wysokość i formy podatków?


Oczywiście, już średniowieczny scholastyk Pedro Fernandez Navarette mawiał: "Kto nakłada wysokie podatki, otrzymuje je od bardzo nielicznych". Przede wszystkim powinna zostać drastycznie zwiększona kwota wolna od opodatkowania, tak jak to ma miejsce w Wielkiej Brytanii

Rozważyłbym też zniesienie podatku dochodowego dla firm reinwestujących swoje zyski i stworzenie z Polski jednego wielkiego raju podatkowego, na co oczywiście nigdy nie zgodzi się UE.


Czy państwo powinno objąć wszystkich Polaków prawem do świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu? Jaki powinien być model lecznictwa? Czy świadczeniodawcy powinni być państwowi czy prywatni? Czy świadczenia powinny być finansowane z podatków czy przez samych pacjentów?


Przede wszystkim powinna zostać wprowadzona konkurencja na rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Częściowa odpłatność za pomocą ubezpieczenia zdynamizowałaby rynek. Obecna sytuacja, gdy prywatne firmy zawyżają do granic możliwości ceny i żyją z monopolu NFZ to czysta patologia uderzająca w pacjentów.


Czy decyzja o objęciu wszystkich Polaków prawem do świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu pozwoliła by na likwidacje urzędów pracy, których dzisiejsza rola realnie ogranicza się do zapewnienia bezrobotnym prawa do bezpłatnych świadczeń lekarskich? Czy może jest to zły pomysł i funkcjonowanie urzędów pracy jest potrzebne dla obywateli?


Nie widzę związku. Jak wykazuje praktyka urzędy pracy utrzymują bezrobocie, a nie je zwalczają, tak jak np. w Polsce Wschodniej, gdzie nawet 70 proc. populacji żyje z pomocy państwa. Badania wykazują, że jest to wyuczona bezradność i klientyzm wobec instytucji pomocowych.


Czy państwo powinno utrzymywać biurokracje pomocy społecznej czy zlikwidować ją, i pozostawić ten zakres spraw samym obywatelom?


Biurokracja powinna zostać maksymalnie zredukowana, a socjal zredukowany do minimum. Wyłącznie dla naprawdę potrzebujących - niepełnosprawnych, przewlekle chorych, wdów czy sierot, a nie dla zdrowych niepracujących - uchylających się od pracy, kombinujących i żyjących na cudzy rachunek.


Jak rozwiązać problem ubezpieczeń emerytalnych? Czy należy zaprzestać poboru składek by nie zaciągać nowych zobowiązań, i dotychczasowe zobowiązania spłać z budżetu, a decyzje o dobrowolnym prywatnym ubezpieczeniu pozostawić samym obywatelom?


Państwo, jeśli chciałoby angażować się w zapewnienie emerytur obywatelom, powinno stworzyć Narodowy Fundusz Inwestycyjny pod społecznym nadzorem, do którego trafiałyby zyski z wydobycia i sprzedaży kopalin, w tym gazu łupkowego. Tak jak to ma miejsce w Norwegii, gdzie każdy obywatel jest już milionerem. Kraj ten posiada już 5 proc. europejskiego rynku akcji. Wówczas tego typu inwestycje, także na rynkach kapitałówych, generowałyby zyski i nie trzeba byłoby okradać obywateli naszego kraju np. z oszczędności z OFE.


Czy w jakiś sposób system edukacji powinien być zmieniony? Czy należało by zlikwidować MEN, kuratoria i państwowe programy nauczania?


Kwestie nauczania powinny zostać poddane większej autonomii. Od wieków wiadomo, że szkoły katolickie mają swoją metodykę i najwyższy poziom edukacji. Centralizacja edukacji prowadzi do narzucania wielu patologii np. gender.


Czy Polska powinna pozostać członkiem Unii Europejskiej? Czy bilans polskiej obecności w UE jest korzystny dla Polski? Czy fundusze europejskie zmodernizowały Polskę czy zostały zmarnowane na propagandę, niepotrzebne inwestycje i zadłużanie Polski?


Polska powinna stać się liderem budowania alternatywnego bloku państw Europy Środkowej, rozciągającego się od Estonii po Rumunię. To jedyny sposób, abyśmy realizowali polską, a nie brukselską rację stanu.


Czy lichwa powinna być zakazana?


Istnieje wiele zjawisk, których zakazy nie wyeliminują np. narkomania czy prostytucja, ale społeczeństwo powinno być przed nimi chronione. Patologie muszą być ograniczane. Zakaz jest jedną z dróg, często nieskuteczną - zawsze znajdzie się czarny rynek lichwiarski, który zagospodaruje mafia. Może więc lepiej, tak jak obecnie, nadzorować i regulować tę strefę, a oszustów - eliminować .


Jak można oceniać wprowadzenie nowej ustawy śmieciowej w Polsce?


To skandal, że u nas śmieci się marnują i zalegają na wysypiskach zamiast być utylizowane lub spalane w elektrowniach. Z drugiej strony ja po ustawie płacę mniej za wywóz śmieci, więc nie narzekam.


Czy państwo powinno z budżetu finansować edukacje historyczną obywateli?


Edukacja historyczna powinna być integralnym elementem programu nauczania. Jeśli nie chcemy, aby za 50 lat, to Polska była oskarżana o Holocaust i wywołanie II wojny światowej, powinniśmy inwestować w edukację historyczną. Jak widać w Polsce po setkach inicjatyw oddolnych, najskuteczniej robią to sami obywatele.


Czy należy zlikwidować publiczne media i zaprzestać poboru abonamentu? Czy sektor kultury może funkcjonować bez mecenatu państwa, jakie były by korzyści z prywatyzacji sektora kultury?


Zlikwidować natychmiast. Publiczne media w obecnej formie to skarbonka bez dna, niemająca racji bytu. Swego czasu proponowaliśmy TVP stworzenie własnej platformy cyfrowej i prywatyzację. Urynkowienie kultury uzdrowiłoby tę niezwykle ważną dziedzinę życia. Już dziś strach z dzieckiem iść do teatru czy na wystawę, aby nie obejrzeć jakiś obscenicznych i gorszących treści. Tego przecież nikt nie chce oglądać, bez przymusowego finansowania postmodernistyczny kicz się nie obroni.


Jak można ocenić politykę gospodarczą PiS i Lecha Kaczyńskiego? Czy decyzja PiS i Kaczyńskiego o poparciu integracji z Unia Europejską była słuszna?


PiS to partia socjaldemokratyczna, która wiele razy pokazała, że błądzi. Nie ma znaczenia, że to mniejszy poziom socjalizmu niż w PO. Jej korzenie polityczne są podobne, dlatego cele, do których dążą obie partie są aktualnie analogiczne.


Jak powinno się oceniać propozycje gospodarcze takich partii i środowisk jak Kongres Nowej Prawicy, Polska Razem, Solidarna Polska, Ruch Narodowy, czy Demokracja Bezpośrednia? Czy możliwa jest współpraca na rzecz wolnego rynku z tymi środowiskami?


Kibicuje środowiskom prawicy i życzę im sukcesu w wyborach. Z pewnością szeroka koalicja, jak z czasów AWS byłaby najlepszym rozwiązaniem, ale raczej jest to polityczna utopia. Poszczególne partie różnią się w podejściu do rynku. KNP jest zdecydowanie najbardziej wolnorynkowe.


Jakie inne kwestie są dla Polski i Polaków ważne?


Najważniejszą rzeczą dla Polaków jest zachowanie swoje tożsamości, od wieków budowanej na tradycyjnych wartościach: wierze katolickiej, zasadom bazującym na etyce chrześcijańskiej, silnej rodzinie i miłości do ojczyzny. Jeśli te elementy zostaną zachowane, obronimy swoją suwerenność, bo przecież, jak mówi Pismo: skoro Bóg z nami, któż przeciwko nam?

Dziękuję za rozmowę.


Źródło: http://prawy.pl/z-kraju/5524-o-wyzwaniach-i-szansach-dla-polski-rozmawiamy-z-tomaszem-telukiem

facebook_page_plugin

Logowanie

Aktualności i publicystyka

Boże Narodzenie 2022 - życzenia od KSD

Przebaczenia ran, Zapomnienia win, Zagojenia serc,   Chrystus narodzi się   Nasza nadzieja na pokój, Obietnica miłosierdzia, Zapowiedź zbawienia.   Dziennikarzom, współpracownikom, czytelnikom  radosnego roku 2023  życzy  Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

23-12-2022 Aktualności

Czytaj więcej

Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętsz…

Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest jednym z najważniejszych uroczystości religii katolickiej, obchodzone jest 8 grudnia a wraz z nią celebrowana jest postać Matki Bożej, zgodnie z liturgią kościoła. ...

18-12-2022 Aktualności

Czytaj więcej

Zagadki życia Księdza Henryka Kardynała …

Zagadki życia Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza, cz. 2 https://vimeo.com/778326944  

06-12-2022 Aktualności

Czytaj więcej

Zagadki życia Księdza Henryka Kardynała …

KSD zaprasza do wysłuchania 1.części konferencji zorganizowanej przez KSD & SWS - https://vimeo.com/774043803

28-11-2022 Aktualności

Czytaj więcej

AKCJA POMOCY I ZBIÓRKA DLA BATALIONÓW …

Witam Wszystkich, Nie będę się za dużo rozpisywał. Wszyscy wiemy jaka jest sytuacja na Ukrainie, również w temacie zaopatrzenia czy to ludności cywilnej czy dla oddziałów wojskowych. Zapewne w okresie grudniowym wiele...

16-11-2022 Aktualności

Czytaj więcej

zbliża się Adwent...

Prostujcie ścieżki dla Niego… (Mk 1,3b) Początki Adwentu sięgają IV wieku; w Galii i Hiszpanii trwał on wówczas trzy tygodnie, wyróżniał go klimat ascetyczny, praktykowano post. Dwa stulecia później Rzym wprowadził...

14-11-2022 Aktualności

Czytaj więcej

korespondencja z Watykanu - Uroczystości…

  Z okazji liturgicznego wspomnienia Ojca Świętego Jana Pawła II, 22 października odbyło się w kościele polskim w Rzymie, nabożeństwo i Msza Święta oraz został zorganizowany wieczór z myślą o Papieżu...

24-10-2022 Aktualności

Czytaj więcej

List otwarty do Rektora UW - p. Katarzy…

Zamieszczamy List otwarty p. Jacka Wójcika - wielkiej wagi w obronie wiary, Kościoła, dekalogu.  [dodajemy pod Listem załączniki dot. Listu, t.j.  dwa zdjęcia stron 1 i 5 oryginału Listu oraz załączniki...

22-10-2022 Aktualności

Czytaj więcej

"Róża dla męża" - świadectwo P…

Podarować Mężowi Różę modlitwy - Świadectwo Pani Karoliny Pani Karolina była przywiązana do Nowenny Pompejańskiej, gdyż jak zaznacza, kiedy kończyła jedną, zaczynała kolejną. Jak zaświadcza: Bóg przez wstawiennictwo Maryi działał cuda w moim...

22-10-2022 Aktualności

Czytaj więcej

ws prawdy o katastrofie smoleńskiej - Li…

KSD publikuje nin. tekst i historię korespondecncji - na prośbę prof. Witakowskiego, któremu nie tylko autor nierzetelnego tekstu nt Tragedii Smoleńskiej odmówił sprostowania , nie...

20-10-2022 Aktualności

Czytaj więcej

List prof. Piotra Witakowskiego do red. …

KSD publikuje nin. tekst i historię korespondecncji - na prośbę prof. Witakowskiego, któremu nie tylko autor nierzetelnego tekstu nt Tragedii Smoleńskiej odmówił sprostowania , nie...

20-10-2022 Aktualności

Czytaj więcej