Aktualności

Przewodniczący Oddziału Śląskiego KSD o wyzwaniach i szansach dla Polski

Publikujemy wywiad portalu Prawy.pl z dr. Tomaszem Telukiem, przewodniczącym Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, prezesem Instytutu Globalizacji, publicystą, autorem wielu ksiażęk a wśród nich najnowszej "Dyneburg. Inflanty zmysłami reportera".

-----

altJan Bodakowski: Czy państwo powinno tak jak do tej pory ingerować we wszystkie dziedziny życia Polaków, czy może państwo powinno ograniczyć swoje kompetencje do kilku najważniejszych dziedzin? Jeżeli tak jakie to powinny być dziedziny?


Tomasz Teluk: Zgodnie z teorią państwa minimalnego rząd powinien ograniczyć swoją ingerencję do zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz zachować monopol stanowienia prawa. W obecnych czasach owo bezpieczeństwo powinno dotyczyć także strategicznej infrastruktury finansowej, komunikacyjnej oraz energetycznej. Regulacje prawne powinny służyć zaś obywatelom, a nie jak obecnie milionowej rzeszy urzędników, żyjących na nasz koszt.


Czy poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce i zapewnienie Polakom dobrobytu musi być procesem długim, czy może być rewolucyjną i szybką zmianą? Czy doświadczenie z ożywieniem gospodarczym Polski w na początku lat 90 nie pozwala oczekiwać, że reformy wolnorynkowe w ciągu miesięcy a nie lat poprawią byt Polaków?


Jest to raczej kwestia lat. Deregulacja wymaga czasu. Opowiadałbym się za procesem ewolucyjnym. Rewolucje to domena lewicy. Nie przynoszą nic dobrego, poza chaosem i przemocą.


Czy rolą parlamentu powinno być tworzenie nowych przepisów czy likwidowanie szkodliwych dotychczas istniejących? Jakie przepisy dziś krępujące życie gospodarcze i aktywność obywateli należy zlikwidować?


Gdy tworzyliśmy Instytut Globalizacji naszą misją była zawsze deregulacja gospodarki. To się nie zmieniło. Radykalna deregulacja, likwidacja wielu zbędnych przepisów, w miejsce tworzenia nowych, cały czas powinna być priorytetem. Tonny Abbott nowy premier Australii swoje rządy rozpoczął od zniesienia ponad 10 tys. absurdalnych przepisów - okazuje się, że można...


Czy wysokie podatki i liczne przepisy uniemożliwiają rozwój przedsiębiorczości a w konsekwencji odpowiadają za pauperyzacje Polaków i powszechne bezrobocie? Jeżeli tak to jak powinien się zmienić system podatkowy, wysokość i formy podatków?


Oczywiście, już średniowieczny scholastyk Pedro Fernandez Navarette mawiał: "Kto nakłada wysokie podatki, otrzymuje je od bardzo nielicznych". Przede wszystkim powinna zostać drastycznie zwiększona kwota wolna od opodatkowania, tak jak to ma miejsce w Wielkiej Brytanii

Rozważyłbym też zniesienie podatku dochodowego dla firm reinwestujących swoje zyski i stworzenie z Polski jednego wielkiego raju podatkowego, na co oczywiście nigdy nie zgodzi się UE.


Czy państwo powinno objąć wszystkich Polaków prawem do świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu? Jaki powinien być model lecznictwa? Czy świadczeniodawcy powinni być państwowi czy prywatni? Czy świadczenia powinny być finansowane z podatków czy przez samych pacjentów?


Przede wszystkim powinna zostać wprowadzona konkurencja na rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Częściowa odpłatność za pomocą ubezpieczenia zdynamizowałaby rynek. Obecna sytuacja, gdy prywatne firmy zawyżają do granic możliwości ceny i żyją z monopolu NFZ to czysta patologia uderzająca w pacjentów.


Czy decyzja o objęciu wszystkich Polaków prawem do świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu pozwoliła by na likwidacje urzędów pracy, których dzisiejsza rola realnie ogranicza się do zapewnienia bezrobotnym prawa do bezpłatnych świadczeń lekarskich? Czy może jest to zły pomysł i funkcjonowanie urzędów pracy jest potrzebne dla obywateli?


Nie widzę związku. Jak wykazuje praktyka urzędy pracy utrzymują bezrobocie, a nie je zwalczają, tak jak np. w Polsce Wschodniej, gdzie nawet 70 proc. populacji żyje z pomocy państwa. Badania wykazują, że jest to wyuczona bezradność i klientyzm wobec instytucji pomocowych.


Czy państwo powinno utrzymywać biurokracje pomocy społecznej czy zlikwidować ją, i pozostawić ten zakres spraw samym obywatelom?


Biurokracja powinna zostać maksymalnie zredukowana, a socjal zredukowany do minimum. Wyłącznie dla naprawdę potrzebujących - niepełnosprawnych, przewlekle chorych, wdów czy sierot, a nie dla zdrowych niepracujących - uchylających się od pracy, kombinujących i żyjących na cudzy rachunek.


Jak rozwiązać problem ubezpieczeń emerytalnych? Czy należy zaprzestać poboru składek by nie zaciągać nowych zobowiązań, i dotychczasowe zobowiązania spłać z budżetu, a decyzje o dobrowolnym prywatnym ubezpieczeniu pozostawić samym obywatelom?


Państwo, jeśli chciałoby angażować się w zapewnienie emerytur obywatelom, powinno stworzyć Narodowy Fundusz Inwestycyjny pod społecznym nadzorem, do którego trafiałyby zyski z wydobycia i sprzedaży kopalin, w tym gazu łupkowego. Tak jak to ma miejsce w Norwegii, gdzie każdy obywatel jest już milionerem. Kraj ten posiada już 5 proc. europejskiego rynku akcji. Wówczas tego typu inwestycje, także na rynkach kapitałówych, generowałyby zyski i nie trzeba byłoby okradać obywateli naszego kraju np. z oszczędności z OFE.


Czy w jakiś sposób system edukacji powinien być zmieniony? Czy należało by zlikwidować MEN, kuratoria i państwowe programy nauczania?


Kwestie nauczania powinny zostać poddane większej autonomii. Od wieków wiadomo, że szkoły katolickie mają swoją metodykę i najwyższy poziom edukacji. Centralizacja edukacji prowadzi do narzucania wielu patologii np. gender.


Czy Polska powinna pozostać członkiem Unii Europejskiej? Czy bilans polskiej obecności w UE jest korzystny dla Polski? Czy fundusze europejskie zmodernizowały Polskę czy zostały zmarnowane na propagandę, niepotrzebne inwestycje i zadłużanie Polski?


Polska powinna stać się liderem budowania alternatywnego bloku państw Europy Środkowej, rozciągającego się od Estonii po Rumunię. To jedyny sposób, abyśmy realizowali polską, a nie brukselską rację stanu.


Czy lichwa powinna być zakazana?


Istnieje wiele zjawisk, których zakazy nie wyeliminują np. narkomania czy prostytucja, ale społeczeństwo powinno być przed nimi chronione. Patologie muszą być ograniczane. Zakaz jest jedną z dróg, często nieskuteczną - zawsze znajdzie się czarny rynek lichwiarski, który zagospodaruje mafia. Może więc lepiej, tak jak obecnie, nadzorować i regulować tę strefę, a oszustów - eliminować .


Jak można oceniać wprowadzenie nowej ustawy śmieciowej w Polsce?


To skandal, że u nas śmieci się marnują i zalegają na wysypiskach zamiast być utylizowane lub spalane w elektrowniach. Z drugiej strony ja po ustawie płacę mniej za wywóz śmieci, więc nie narzekam.


Czy państwo powinno z budżetu finansować edukacje historyczną obywateli?


Edukacja historyczna powinna być integralnym elementem programu nauczania. Jeśli nie chcemy, aby za 50 lat, to Polska była oskarżana o Holocaust i wywołanie II wojny światowej, powinniśmy inwestować w edukację historyczną. Jak widać w Polsce po setkach inicjatyw oddolnych, najskuteczniej robią to sami obywatele.


Czy należy zlikwidować publiczne media i zaprzestać poboru abonamentu? Czy sektor kultury może funkcjonować bez mecenatu państwa, jakie były by korzyści z prywatyzacji sektora kultury?


Zlikwidować natychmiast. Publiczne media w obecnej formie to skarbonka bez dna, niemająca racji bytu. Swego czasu proponowaliśmy TVP stworzenie własnej platformy cyfrowej i prywatyzację. Urynkowienie kultury uzdrowiłoby tę niezwykle ważną dziedzinę życia. Już dziś strach z dzieckiem iść do teatru czy na wystawę, aby nie obejrzeć jakiś obscenicznych i gorszących treści. Tego przecież nikt nie chce oglądać, bez przymusowego finansowania postmodernistyczny kicz się nie obroni.


Jak można ocenić politykę gospodarczą PiS i Lecha Kaczyńskiego? Czy decyzja PiS i Kaczyńskiego o poparciu integracji z Unia Europejską była słuszna?


PiS to partia socjaldemokratyczna, która wiele razy pokazała, że błądzi. Nie ma znaczenia, że to mniejszy poziom socjalizmu niż w PO. Jej korzenie polityczne są podobne, dlatego cele, do których dążą obie partie są aktualnie analogiczne.


Jak powinno się oceniać propozycje gospodarcze takich partii i środowisk jak Kongres Nowej Prawicy, Polska Razem, Solidarna Polska, Ruch Narodowy, czy Demokracja Bezpośrednia? Czy możliwa jest współpraca na rzecz wolnego rynku z tymi środowiskami?


Kibicuje środowiskom prawicy i życzę im sukcesu w wyborach. Z pewnością szeroka koalicja, jak z czasów AWS byłaby najlepszym rozwiązaniem, ale raczej jest to polityczna utopia. Poszczególne partie różnią się w podejściu do rynku. KNP jest zdecydowanie najbardziej wolnorynkowe.


Jakie inne kwestie są dla Polski i Polaków ważne?


Najważniejszą rzeczą dla Polaków jest zachowanie swoje tożsamości, od wieków budowanej na tradycyjnych wartościach: wierze katolickiej, zasadom bazującym na etyce chrześcijańskiej, silnej rodzinie i miłości do ojczyzny. Jeśli te elementy zostaną zachowane, obronimy swoją suwerenność, bo przecież, jak mówi Pismo: skoro Bóg z nami, któż przeciwko nam?

Dziękuję za rozmowę.


Źródło: http://prawy.pl/z-kraju/5524-o-wyzwaniach-i-szansach-dla-polski-rozmawiamy-z-tomaszem-telukiem

misyjne

facebook_page_plugin

Logowanie

Aktualności i publicystyka

NA LICZNE PYTANIA...odp

 w dn. 2 stycznia 2024 r. na liczne pytania o sytuację KSD odpowiadamy: od ok. 12 lat KSD nie miało szczęścia do skutecznego, silnego zarządzania, z rozmaitych przyczyn tzw. ludzkich, ale też...

02-01-2024 Publicystyka

Czytaj więcej

prawo to część kultury !

  PRAWO TO CZĘŚĆ KULTURY  Próba likwidacji polskich mediów publicznych wbrew ustawom...

02-01-2024 Aktualności

Czytaj więcej

OJCIEC MARIAN DO DZIENNIKARZY !

https://www.youtube.com/watch?v=9D573_e4yOk   Ojciec Marian do dziennikarzy.  Przypominamy na ten obecny czas, wielką próbę dla Polski. 

27-12-2023 Aktualności

Czytaj więcej

Boże Narodzenie 2023

Najserdeczniej życzymy wszystkim Czytelnikom jak i naszym Członkom KSD - wszelkich łask od Bożego Dzieciątka oraz mocy serc , pomyślności w Nowym Roku 2024! Szczęść Boże !   KSD wydawcy portalu

22-12-2023 Aktualności

Czytaj więcej

KSD - 2023

Informujemy Czytelników, że w dn. 5.XII. 2023 r. zarejestrowano w KRS wniosek o ustanowienie kuratora KRS-u do spraw formalno-prawnych KSD. Od zakonczenia kadencji ZG KSD w 2019 r. nie złozono...

22-12-2023 Aktualności

Czytaj więcej

foto relacja z Mszy św. pogrzebowej śp d…

31. X.2023 foto redl Bogusława Stanowska-Cichoń, Przew. Oddz. Kraków

31-10-2023 Aktualności

Czytaj więcej

Kondolencje z Watykanu,papież Franciszek…

„Ojciec Święty poleca śp. Wandę Półtawską miłosierdziu Bożemu”. Kondolencje z Watykanu za portalem TVP.Info -  31.X.2023 Bolesne doświadczenia II wojny światowej stały się dla prof. Wandy Półtawskiej inspiracją do aktywnej obrony godności ludzkiego...

31-10-2023 Aktualności

Czytaj więcej

Świadectwo o śp dr Wandzie Półtawskiej -…

świadectwo p. Bogusławy Stanowskiej-Cichoń, przewodniczącej Oddz. Kraków KSD ".... odeszła od nas Pani Dr Wanda Półtawska, więźniarka hitlerowskiego obozu Ravensbruck, lekarz psychiatra, niestrudzona obrończyni życia poczętego od narodzenia do naturalnej śmierci...

31-10-2023 Aktualności

Czytaj więcej

Film pt. DUŚKA - polecamy! Nieznane zdj…

DUŚKA     - Publikujemy nieznane dotąd zdjęcia z planu filmowego , 2008 r. Film dokumentalny Produkcja: Polska Rok produkcji: 2008 Barwny, 88 min Ekipa Reżyseria Wanda Różycka-Zborowska   Scenariusz Wanda Różycka-Zborowska   Zdjęcia Piotr Zarębski   Krystian Matysek   Współpraca operatorska Antoni Wojtkowiak   Aranżacja Zbigniew Zbrowski   Dźwięk Przemysław Kretkowski   Współpraca...

28-10-2023 Aktualności

Czytaj więcej

ŻYCIE DLA ŻYCIA - Wanda Półtawska

https://www.youtube.com/watch?v=aOU_eqm4i28

28-10-2023 Aktualności

Czytaj więcej

67 LAT PO ŚLUBIE - ROZMOWA Z WANDĄ I ADA…

https://youtu.be/_tY0v0hRz4E?si=qAuA3mE-opxQDTIo   ROZMOWA Z WANDĄ I ANDRZEJEM PÓŁTAWSKIM   WANDA I ANDRZEJ PÓŁTAWSCY 67 LAT PO ŚLUBIE - YOUTUBE.COM

28-10-2023 Aktualności

Czytaj więcej

Prezydent żegna dr Wandę Półtawską

Odeszła Dama Orderu Orła Białego prof. Wanda Półtawska     25 października 2023  Odeszła Dama Orderu Orła Białego Pani Profesor Wanda Półtawska. Lekarz, przyjaciółka Św. Jana Pawła II, więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück...

28-10-2023 Aktualności

Czytaj więcej

wspomnienie Abp. Marka Jędraszewskiego o…

27 października 2023  WSPOMNIENIE ABP. MARKA JĘDRASZEWSKIEGO O ŚP. WANDZIE PÓŁTAWSKIEJ – Z wielkim żalem żegnamy śp. panią profesor Wandę Półtawską, mając głęboką nadzieję, że przekraczając próg wieczności, po tej drugiej stronie...

28-10-2023 Aktualności

Czytaj więcej

Kim była śp Wanda Półtawska, przyjaciół…

Nie żyje Wanda Półtawska. Kim była przyjaciółka Jana Pawła II?   ostatnia aktualizacja:25.10.2023 07:50    https://www.polskieradio.pl/39/156/artykul/2838206,nie-zyje-wanda-poltawska-kim-byla-przyjaciolka-jana-pawla-ii">Obserwuj nas na Google News - Moje przeżycia, nie tylko wojenne, były okazją, bym zrozumiała, kim jest człowiek, jaka jest jego...

28-10-2023 Aktualności

Czytaj więcej

Ostatnie Pożegnanie śp. dr Wandy Półtaws…

Pogrzeb śp. Wandy Półtawskiej odbędzie się we wtorek, 31 października br., o godz. 13.00 w Bazylice Mariackiej w Krakowie Wcześniej, o godz. 12.30, zostanie odmówiony różaniec w intencji zmarłej Pani Profesor...

28-10-2023 Aktualności

Czytaj więcej